Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

23.02.2024
131
İzinsiz Kenevir Ekme Suçu ve Cezası

Kenevir bitkisi içerisindeki psikoaktif madde bitkinin uyuşturucu madde olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 23.maddesinde lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine tabi tutulmuştur. Bakanlık bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini kontrol eder. Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır.

Kenevir ekimi yapma suçu, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 23/5. maddesinde iki farklı suç şeklinde düzenlenmiştir:

1.Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekme

Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis ve beşyüz günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

2. Kendi Kişisel İhtiyacı İçin Kenevir Ekme

 Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadarki süreç anlaşılır (2313 sayılı Kanun m.23/5-ikinci cümle).

Kenevir Ekme Suçunda Kişisel Kullanım Sınırı Nedir?

Yargıtay içtihatlarına göre, esrar elde etmek amacıyla sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediği, başka bir delil bulunmaması durumunda 20-25 KÖKE kadar dikili keneverin kişisel kullanım kapsamında değerlendirilebileceğidir.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 24/04/2018 Tarihli, 2017/2143 Esas, 2018/3704 Karar sayılı içtihadında; “Başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamına değerlendirilebileceği ” ifadeleriyle kişisel kullanım haddini belirler.

Kenevir Ekme Suçunun Diğer Suçlarla İlişkisi Nedir?

Hasattan sonra belli şartları oluştuğunda keneviri elde bulundurma uyuşturucu madde bulundurma veya uyuşturucu madde ticareti suçlarına vücut verebilir. Hal böyle olunca , hasattan sonra keneviri elinde bulunduran kişi hem kenevir ekme suçu hem de uyuşturucu madde bulundurma veya ticareti suçuyla cezalandırılır.

Yani kenevir bitkisi, esrar elde etmek amacıyla bütünüyle ya da kısmen söküldüğü veya koparıldığı andan itibaren 2313 sayılı Kanun’un 23. maddesinde bulunan yukarıda ifade ettiğimiz suçların yanında esrarın elde edilme amacına göre TCK’nın 188. maddesindeki “uyuşturucu madde imal ve ticareti” ya da aynı Kanun’un 191/1. maddesinde bulunan “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçları da işlenmiş olacaktır. Bu durumda kenevir ekme suçları ile uyuşturucu madde imali, ticareti ya da bulundurma suçları birbirlerinin unsurları ya da ağırlaştırıcı nedeni olmadığından kişi hakkında hem 2313 sayılı Kanun’da düzenlenen “Kenevir Ekme Suçu”ndan hem de “TCK’nın 118 veya 191/1 maddesinde düzenlenen suçlardan cezalandırılacaktır.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise, kişinin TCK’nın 188 veya 191/1 maddelerindeki suçun yanında 2313 sayılı Kanun’un 23. maddesinin 5. fıkrasındaki esrar elde etmek için kenevir ekme ve kişisel kullanım için kenevir ekme suçlarından da cezalandırılabilmesi için kenevir ekimine ilişkin somut delillerin mevcut olması gerekir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara