Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

AİLE İÇİ ŞİDDET SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

AİLE İÇİ ŞİDDET SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Boşanma davaları çekişmeli ya da anlaşmalı olarak gerçekleşebilir. Çekişmeli boşanma davalarının sebepleri içerisinde ise aile içi şiddet nedeniyle boşanma davaları ile daha sık karşılaşılır. Bu davalarda kadın bireyler şiddete daha çok maruz kalır.

Eğitim durumu, konu ile alakalı yeterli derecede bilgiye sahip olunmaması ve çevresel baskı benzeri sebeplerden ötürü, mağduriyete uğrayan eşlerin bu konuya ilişkin boşanma davası açmadığı görülür.

Bu da şiddetin sürmesine ya da boşanma gerçekleşse dahi kanunun sağlamış olduğu tazminat haklarından yoksun kalmalarına sebep olabilir. Aile içi şiddet; psikolojik, fiziksel, dijital ve ekonomik gibi pek çok çeşitte olabilir.

Nasıl Dava Açılır?


Bütün boşanma davaları, aile mahkemelerine sunulacak bir dilekçe ile açılabilir. Aile mahkemesi yoksa bu başvurular asliye hukuk mahkemelerine de yapılabilir. Davayla ilgilenme yetkisi olan mahkeme ise, müşterek yaşanılan konutun ikametgâhının yer aldığı bölgedeki asliye hukuk mahkemesi ya da aile mahkemesidir.

Şiddet sebebi ile açılacak olan boşanma davalarının olumlu sonuçlanabilmesi ve tazminat elde edilebilmesi için, kanıtların olması ehemmiyet arz eder. Bu sebeple de bu tarz davalarda, deneyimli bir avukat yardımı dava vetiresinde mühim rol oynar.

Şiddet sebebi ile açılan davalarda; fiziksel şiddete maruz kalınmışsa darp raporu, psikolojik şiddete maruz kalınmışsa sağlık raporu gereklidir. Bu raporların temin edilemediği hallerde ise şahitlerin bulunması mühimdir.

Aile İçi Şiddet Nasıl İspatlanır?


Aile içi şiddet sebebi ile açılan boşanma davalarında, şiddetin kanıtlanması davanın neticesini doğrudan etkiler. Bu sebeple, şiddete maruz kalmış olan kişilerin dava açmadan evvel yapması gereken hususlar bulunur. Maruz kalınan şiddet fiziksel şiddet ise, muhakkak savcılığa veya karakola danışılarak şiddete maruz kalındığı bildirilmelidir.

Uygulanan şiddete dair en yakın karakolda tutanak tutulması talep edilmeli, savcılığa danışılarak da uzaklaştırma kararı alınmaya çalışılmalıdır. Bunun beri yanından, en yakın sağlık kurumuna gidilerek darp raporunun da alınması gereklidir.

Bu rapor ve belgelerin alınarak, dava dilekçesine ilave edilmesi, boşanma davasının mağdur yararına neticelenmesine katkı sağlar. Maruz kalınan şiddet psikolojik şiddet ise, bu durumda da sağlık kurumunun psikiyatri kliniğinden, şiddet mağdurunda meydana gelen psikolojik negatiflikler ile ilgili rapor alınması gerekir.

Bu raporlarla beraber evde yaşayanlar için mağduriyete uğrayan eşin komşularının ya da diğer aile bireylerinin şahitlikleri de mahkeme sırasında şiddet eyleminin gerçekleştiğini ispatlayacak mühim faktörlerdir. Ayriyeten, eşe şiddet uygulamak bir suç olarak kabul edildiğinden ve bu hususta verilmiş bir ceza da varsa, bu karar boşanma davasında kesin delil olarak kabul edilir.

Aile İçi Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Sonucu Alınan Kararlar Nelerdir?


Aile içi şiddet sebebi ile açılan boşanma davaları, şiddet kanıtlanırsa mağdur kişinin lehine olarak boşanma ile neticelenir. Şiddet maruz kalan eşe, maruz kaldığı şiddetten ötürü manevi ve maddi tazminat alma hakkı da doğar. Mağdur durumundaki eş, mevzu bahis şiddetten ötürü uğradığı hasarların tazmin edilmesi adına, manevi ve maddi tazminat istemlerini, boşanma davası dilekçesi ile de rica edebilir.

Bu istek boşanma sırasında yapılmamış ise boşanma hükmünden itibaren en geç bir sene sonrasına kadar, ayrı olarak manevi ve maddi tazminat davası açılması gerekir. Ayriyeten şiddete uğramış olan eş, ceza mahkemelerinde de bu hususta dava açabilir ve boşanma davasının hükmü ile aynı delillerden bu mahkemede de yararlanabilir.

Dava Süreci Nasıl İlerler?


Aile içi şiddet sebebiyle boşanma davası vetiresi, şiddetten mağdur olan eşin dava dilekçesini ya aile mahkemesine veyahut asliye hukuk mahkemesine teslim etmesi ile başlar.
Boşanma davası çekişmeli boşanma türü olacağından, duruşmalarda avukatlar tarafları temsil edebildiği gibi kendileri de bulunabilir.
Dava hâkimi, duruşmada tarafları dinledikten sonra belirleyeceği bir tarihe duruşma günü atar.
Bu zaman zarfında belge ve kanıtları inceleyen hâkim, bunların geçerliliğini ve resmiyetini kontrol eder. Varsa duruşma tarihinde tanıkları da dinleyen hâkim, davanın şiddet sebebi ile açılmasından ve mağduru korumak amacıyla daha kısa sürede boşanmayı neticelendirmeye çalışır.
Hâkim boşanma hükmü verirken, mevcutsa manevi ve maddi tazminat istemlerini de değerlendirerek, tazminatlarla alakalı hükmünü de verir.
Taraflar hâkimin kararını temyize götürmezlerse, karar kesinleşir.
Karar temyize götürülürse temyiz neticesinde verilen karar kesinleşir.
Ayriyeten, mahkeme vetiresinde hâkim tarafından şiddetten mağdur olan eşin korunması için çeşitli önlemler de alınabilir. Bu kararlar ise uzaklaştırma, eşten uzak durma, silah bulundurmama veyahut alkol kullanmama benzeri önlemler olabilir.

Aile İçi Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Ne Zaman Açılmalıdır?


Aile içi şiddet sebebiyle açılacak olan boşanma davasının, şiddet mağduru olan eş tarafından şiddetin uygulandığı tarihten başlayarak en geç altı ay içerisinde açılması zaruridir. Bu zaman aşıldığı takdirde açılan davalar reddedilir. Şiddetten mağdur olan eşin kendisinin sözlü olarak, şiddet uygulayan kişiyi affettiğini beyan etmesi de davanın düşme sebebi olarak kabul edilir.

Ziyaretçi Yorumları - 9 Yorum
 1. Hakan çatallı dedi ki:

  Koruma kararında hakim çocuğumu görmem engeline dair bir hüküm koyabilir mi ve bu hükmün sınırı olur mu

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Koruma kararında hakim çocukla görüşmeyi yasaklayabilir ancak çocukla kişisel ilişki hakkına istinaden sınırı koyabilir. Bu durumu çözebilmek için aile mahkemesinden vekalet ve kişisel ilişki kararı alınması gerekmektedir. Bu husus yok ise polis nezdinde çocuk görülebilir. Bu hususta bir boşluk yaratılmaması adına iki başvurunun da yapılması gerekmektedir.

 2. Esra Cömert dedi ki:

  Kocamdan şiddet görüyorum bunu nasıl kanıtlayabilirim ses kaydı alsam mahkemede sunabilir miyim?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Yargıtay ses kayıtlarını delil olarak kabul etmektedir. Cd formatında hazırlanması kayıtların bozulmasını engellemektedir.

 3. Serpil oguz dedi ki:

  Tek Celsede Boşanmak Mümkün Mü?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   çekişmeli ise mümkün değildir. Anlaşmalı ise tabi ki prosedür tek celsedir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara