Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

BOŞANMA DAVASI SÜRESİNCE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BOŞANMA DAVASI SÜRESİNCE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sadakat Yükümlülüğü Nedir?

Eşlerin evlilik birliği içerisindeki hak ve yükümlülükleri Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesi ve devamında düzenlenmektedir. Sadakat yükümlülüğü de bu yükümlülükler arasındadır. Bu yükümlülüğe göre eşler, evlilik birliği boyunca birbirlerine sadık kalmak zorundadırlar. Sadakat yükümlülüğü, hem eşler hem de çocuklar açısından sağlıklı bir aile ortamının oluşabilmesi için hukuk düzenince eşlere getirilmiş bir yükümlülüktür.

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan boşanma sebeplerinin varlığı halinde eşler anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılan boşanma davasıyla evliliklerini sona erdirebilirler.

Sadakat yükümlülüğüne dair açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, evlilik birliğinin kurulmasıyla eşlere yüklenen sadakat yükümlülüğü evlilik sona erinceye kadar devam etmektedir. Bu yükümlülüğün her iki eş açısından sona ermesi için evlilik birliğinin de sona ermesi gerekmektedir. Bu nedenle, boşanma davasının açılması evlilik birliğini sona erdirmeyeceği için dava devam ederken boşanma kararı kesinleşinceye kadar eşler, sadakat yükümlülüğüne uygun davranmak zorundadırlar.

Yargıtay’ın da bu doğrultuda verdiği birçok karar mevcuttur. Örneğin, Hukuk Genel Kurulu 2006/2-778 sayılı ve 2008/2-698-711 sayılı kararlarında “…boşanma davasının açılmasından sonra gerçekleşen bir kısım olayların, somut olayın özelliğine göre dava sonucunu etkileyebileceğine, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 185/3.maddesinde yer alan sadakat yükümlülüğünün de boşanma kararı verilip kesinleşinceye kadar devam edeceğine…” ilişkin açıklamaya yer vermiştir.

DEĞERLENDİRME

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin, sadakat yükümlülüğü hakkındaki E. 2014/20330, K. 2015/9692 sayılı kararının bazı mecralarda yanlış yorumlandığı ve “Yargıtay’ın içtihat değişikliğine giderek boşanma davası süresince sadakat yükümlülüğünün devam etmediğine yönelik hüküm kurduğu” öne sürülmektedir. Oysaki içtihat doğru yorumlandığında kararın, boşanma davasının açıldığı tarihten sonra eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda eyleme yönelik kusur incelemesi yapılamayacağına ve buna ilişkin hüküm kurulamayacağına yönelik olduğu görülmektedir.

Diğer bir deyişle, boşanma davasının açılmasının ardından eşlerin sadakat yükümlülüğü sona ermez ancak bu yükümlülüğe aykırı olan eylemleri ancak yeni bir davaya konu olabilir. Örneğin boşanma davası süresince aldatma vakasına maruz kalan eş, yeni bir boşanma davası açarak mevcut boşanma davasının yeni açtığı boşanma davası ile birleştirilmesini talep ederek boşanma davası süresince meydana gelen sadakat yükümlülüğüne aykırılığa ilişkin de hüküm kurdurabilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara