Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

NAFAKA İÇİN İCRA TAKİBİ

NAFAKA İÇİN İCRA TAKİBİ

Nafaka Nedir?

Nafaka, boşanma davası devam ederken veya  boşanma davasının sona ermesinin sonrasında  maddi anlamda olarak zorluğa düşecek olan eşe bağlanan ve diğer eş tarafından her ay ödenmesi gereken parayı ifade etmektedir.

Nafakayı Kimler Talep Edebilir?

Boşanma davası devam ederken veya dava sonuçlandıktan sonra maddi anlamda zorluk yaşayacak olan eş diğer eşten nafaka talebinde bulunabilir. Örnek kabilinden açıklarsak; aylık geliri olmayan ya da dar gelirli olan veyahut geçici işlerden çalışmasından dolayı düzenli bir gelire sahip olmayan eş/eski eş kural olarak kendisine uygun bir miktar nafaka ödenmesini talep edebilir.

Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi, borçların devlet kuvveti yardımı ile (zorla) yerine getirilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Kural olarak alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlamaktadır. Nafakanın ödenmemesi durumunda ödenmeyen nafaka alacakları, cebri icra yolu ile nafaka borçlusundan tahsil edilebilir. Nafaka alacaklarına yönelik takibin başlatılması için gerekli kanuni prosedür ve sürelere uyulması bakımından alacaklının herhangi bir hak kaybına uğramaması için söz konusu işlemlerin icra hukuk bilgisini haiz bir avukat aracılığı ile takip edilmesinde muhakkak fayda vardır.

Tedbir Nafakasına Yönelik Cebri İcra

Tedbir nafakası; boşanma davası devam ederken Mahkeme tarafından ailenin geçiminin sağlanması amacı ile hükmedilen nafakayı ifade etmektedir. Eşlerden her biri kural olarak hem kendileri hem de çocukları için tedbir nafakasına hükmolunmasını talep edebilir. Ancak bilinmelidir ki eşlerin talebi olmaksa dahi mahkeme ailenin geçimi ve çocuklar bakımından zaruri görüyor ise her halükarda tedbir nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakasına boşanma davası esnasında mahkemece hükmedildiği için, ödenmeyen tedbir nafakası borçlarına karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız mahkemenin tensip zaptının onaylı bir örneği ile (henüz kesin hüküm kurulmadığından) icra müdürlüğüne başvurmak suretiyle nafaka borçlusu aleyhine ilamsız icra takibi başlatabilirsiniz.

Yoksulluk Nafakasına Yönelik İcra Takibi

Yoksulluk nafakası; boşanma davası sonucunda eski eşin boşanmanın gerçekleşmesinden dolayı yoksulluğa düşecek olan diğer eşe ödemesi gereken  nafakayı ifade etmektedir. Esasen boşanma nedeni ile yoksulluğa düşecek eş Mahkemece yoksulluk nafakasına hükmedilmek sureti ile maddi anlamda koruma altına alınmaktadır. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafakanın ödeneceği eş, nafakayı ödeyecek olan eşe nazaran ağır kusurlu olmamalıdır. Ödenmeyen yoksulluk nafakası alacaklarınıza karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız lehinize yoksulluk nafakasına hükmedildiğine dair mahkeme ilamını icra müdürlüğüne sunmak suretiyle ilamlı icra takibi başlatabilirsiniz.

İştirak Nafakasına Yönelik İcra Takibi

İştirak nafakası, boşanma davası sonucunda velayet hakkı kendisine verilmeyen eşin; ortak çocuğun bakımının sağlanması amacı ile çocuğun velayetinin verildiği eşe her ay düzenli olarak ödenen parayı ifade etmektedir. Dolayısı ile iştirak nafakası esasen ortak çocuğun; yiyecek,giyecek,eğitim,sağlık ve benzeri masraflarını karşılamaya yönelik olan bir nafakayı ifade etmektedir ve  dolayısıyla iştirak nafakasına hükmolunurken mahkemece çocuğun yararı gözetilmektedir. Nitekim boşanma davası devam ederken veya boşanma davası sonuçlandıktan sonra da iştirak nafakası talep olunabilir. Ödenmeyen iştirak nafakası alacaklarınıza karşı icra takibi başlatmak istiyorsanız lehinize iştirak nafakasına hükmedildiğine dair mahkeme ilamını icra müdürlüğüne sunmak suretiyle ilamlı icra takibi başlatabilirsiniz.

Nafaka Borcu Nereye Yatırılır?

Nafaka alacaklısı, borcun tahsili maksadı ile aleyhinize bir icra takibi başlatmış ise bu halde nafaka borcunuzu icra dosyası dahilinde, icra takibinin başlatıldığı yani size ödeme emrinin gönderildiği icra dairesi müdürlüğü hesabına yatırmanız gerekmektedir. Fakat böyle bir durum söz konusu değilse, kural olarak nafaka borçlusunun hesabına ödeme yaparak borcunuzdan kurtulmanız mümkündür.

Birikmiş Nafaka Alacaklarının Tahsili

Birikmiş nafaka alacaklarınızı tahsil etmek istiyorsanız yukarıda açıklanan şekilde icra takibi başlatmanız gerekmektedir. Fakat nafaka alacaklarının tahsil edilebilmesi bakımından geriye dönük olarak 10 senelik nafaka alacaklarının tahsil edilebilmesine imkan tanınmıştır. Zira nafaka alacakları on yılı geçmekle zaman aşımına uğramaktadır. Ancak nafakayı tahsil etmek maksadı ile icra takibi açmanız durumunda bu süre durmaktadır, yani işlememektedir.

Ziyaretçi Yorumları - 9 Yorum
 1. Ayşe dedi ki:

  Nafaka için icra takibini ne zaman başlatabilirim

  1. alpserhukuk dedi ki:

   hangi ay ise bekleyin 1 sonraki ay ödenmez ise icraya başlayın

 2. deniz dedi ki:

  nafaka için icra takibi nasıl yapılır

  1. alpserhukuk dedi ki:

   tedbir nafakası ise ilamsız; karar takibi ise ilamlı alacak takibi yapılacaktır.

 3. fatma dedi ki:

  birikmiş nafaka alacağım var eski eşim ödemiyor ne yapabilirm tşkler

  1. alpserhukuk dedi ki:

   toplu nafaka takibi yapılabilir. mutlaka sonuç alacaksınız. Gerekir ise icra ceza mahkemesinde nafaka ödeme ihlal davası açın. Hapse girmemek için ödeyecektir.

  2. Saliha dedi ki:

   Icra takibi başladıktan ne kadar süre sonra sonuçlanır.11.11.2022 de başlattım henüz bir sonuç alamadım bundan sonra ne yapmalıyım

   1. alpserhukuk dedi ki:

    tebligatların yapılıp yapılmadığı kesinleşme talepleri vs. tüm süreci takip etmek bir vatandaş için zordur. avukat yardımı almanız daha sağlıklı olacaktır. Takibin kesinleşmesi ve haciz talep hakkınız ortalama 3 hafta sürmektedir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara