Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Terk, eşlerden birinin, evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla, isteyerek ve sürekli olarak ortak yaşamı terk etmesi ve haklı bir neden olmadan ortak yaşama dönmemesidir.

Evlilik, mahiyeti gereği eşlerin birlikte oturmalarını, müşterek bir hayat sürdürmelerini gerektirir. Bu itibarla terk edilen eş, Kanunun 164. maddesinde öngördüğü şartları sağlamak suretiyle terk edene karşı boşanma davası açabilmektedir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açabilmenin Şartları

Terk nedeniyle boşanma davasının şartları kanundan yola çıkılarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Eşlerden Biri Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülükleri Yerine Getirmemek Amacıyla Ortak Hayata Son Vermiş Olmalıdır.

Terkten bahsedebilmek için eşlerden birinin ortak hayata son vermesi, ortak konuttan ayrılması ya da haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi gerekmektedir. Ancak eşlerden birinin haklı bir sebep ile konuttan ayrılması veya konuta dönmemesi halinde terk gerçekleşmez. Eşlerden birinin ortak konuttan ayrılarak başka bir yerde oturması mutlaka evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerden kaçındığı anlamına gelmez. O halde, ortak konuttan ayrılarak başa bir yerde oturmanın terk sayılabilmesi için evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeme amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Önemli olan husus, ayrı yaşamak değil, ayrı yaşayan eşin amacı ve niyetidir. Örneğin eş ortak konuta başka bir kadın getirir ve hep birlikte yaşamak için diğer eşe baskı yapması halinde, diğer eş konutu terk etmekte haklıdır. Bu sebeple TMK’nın 164. maddesine dayanılarak boşanma davası açılamaz.

 • Terkin En Az 6 Ay Sürmüş Olması Gerekmektedir.

Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla ortak konutu terk etmesi ya da haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi halinde diğer eş hemen boşanma davası açamaz. Boşanma davasının açılabilmesi için ayrı yaşamanın en az 6 ay sürmesi ve devam etmesi gerekmektedir. Terk eden eş 6 aylık süre dolmadan döner ve birlikte yaşamaya başlarsa söz konusu süre kesilir. Ancak eş bir süre sonra tekrardan konutu terk ederse 6 aylık süre en baştan işlemeye başlar. Haklı kötüye kullanma halleri saklıdır.

 • Terk Eden Eşe İhtar Gönderilmesi Gerekmektedir.

Terk edilen eş boşanma davası açmadan önce hakime başvurarak, terk eden eşe ihtarda bulunulmasını istemek zorundadır. Terk edilen eş, hakime en erken terk olayından sonraki dördüncü ayın sonunda başvurabilir. Başvuru ve istem üzerine hakim, terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiğini ihtar ederek dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında ihtarda bulunur. Terk eden eşin adresi bilinmiyorsa ihtar ilan yoluyla yapılır. Terk eden eş iki ay içinde ortak konuta dönmemesi halinde terk edilen eşin boşanma davası açma hakkı doğar. İhtar üzerine eşler bir araya gelsin veya gelmesin sonradan ortaya çıkmış olan yeni boşanma sebeplerine dayanarak dava açılabilir. Kendisine ihtar gönderilen eş haklı bir sebeple ortak konuta dönmüyorsa, terk sebebiyle boşanma şartları oluşmadığından terk sebebiyle boşanma davası açılamaz. Ancak terk eden eş ortak konuta dönmemekte haklı olduğunu ispat etmelidir; aksi halde boşanmaya karar verilebilir. Önemli olan husus, ihtar gönderebilmek için öngörülen dört aylık sürenin dolmuş olmasıdır. Aksi halde dört aylık süre dolmadan terk edilen eş ihtar isteminde bulunursa, hakim ihtar gönderemez. Söz konusu süreler dava şartı olduğundan hakim tarafından re’sen dikkate alınır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açılabilmesi İçin Öngörülen Süre

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için terk tarihinden itibaren en erken dördüncü ayın sonunda bir ihtar gönderilmeli ve ihtarın terk eden eşe tebliğinden itibaren iki ay geçtikten sonra boşanma davası açılabilir.

Diğer bir deyişle terk tarihinden itibaren altı aylık süre geçmedikçe boşanma davası açılamaz.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
 1. hacer dedi ki:

  eşim beni 7 ay önce terketti. Boşanma davası açabilir miyim

  1. alpserhukuk dedi ki:

   terk sebeplerini düşünerek detaylı tüm sorunlarını anlatarak genel boşanma davası açılması doğru yol olacaktır. Terk sebebiyle özel boşanma davasının prosedürlerinde de kurtulmuş olursunuz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara