Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SUÇU

08.11.2022
388
TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SUÇU

Taksirle Adam Öldürme Suçu

Taksirle öldürme suçu TCK m.85 uyarınca;

“(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi üç yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Taksirle adam öldürme suçu, kişinin yapmış olduğu hareketin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle birinin ölümüne neden olmasıdır. Bilinçli ve bilinçsiz olmak üzere taksir ikiye ayrılmaktadır.

Bilinçsiz taksir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kişi eğer bu yükümlülüğü yerine getirseydi netice meydana gelmeyecekti, ancak kişi aynı zamanda neticenin gerçekleşmesini istememektedir. Örnek vermek gerekirse sürücü, sollama yasağının olduğunu (bilmesi gerektiği halde) bilmediği bir yolda önündeki aracı sollarken kazaya ve birinin ölümüne neden olur ise basit taksirle adam öldürme suçu işlemi olacaktır.

Bilinçli taksirde ise kişinin neticeyi öngörmesine rağmen, yeteneğine, refleksine şansına gibi unsurlara güvenerek hareket etmesi gerekir. Bilinçli taksirle birinin ölümüne neden olması halinde ceza, 1/3’ten yarısına kadar arttırılacaktır. Örneğin; sürücü sollama yasağının olduğunu bildiği bir yolda “Nasılsa ben iyi araba kullanıyorum, hemen sollarım hiç de bir şey olmaz” diyerek hareket eder ve kazaya sebep olursa bilinçli taksir meydana gelmiş olacaktır. Bir başka örnek ise düğünde havaya ateş açan kişi, birine denk gelip öldürebileceğinin öngörülmesine rağmen birinin ölümüne neden olması halinde taksirle öldürme suçu işlenmiş olacaktır.

Taksirin Unsurları

1. Fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması gerekir. Taksirli suçlar, 5237 sayılı TCK’da da açıkça belirlenmiştir.

2. Hareketin iradi olması gerekir. Hareketin iradiliği failin yapılan davranışı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesini ifade eder. Örneğin, yüksek miktarda alkol alarak veya uyuşturucu kullanarak araç kullanan kişi bu davranışları kendi özgür iradesiyle seçmiştir. Bu nedenle işlediği taksirli suç nedeniyle sorumlu olacaktır.

3. Neticenin istenilmemesi gerekir. Fail, suçun oluşumuna neden olan hareketi kendi iradesiyle yapmasına rağmen, hareket neticesinde oluşan sonucun meydana gelmesini istememelidir. Şayet neticenin istenerek meydana getirilmesi suçu taksirle işlenen suç olmaktan çıkarıp kasten işlenen şuça çevirir.

4. Hareket ile netice arasında illiyet bağının olması gerekir. Failin hareketi ile sonuç arasında sebep-sonuç ilişkisinin olması şarttır.

5. Neticenin öngörülebilir olması gerekir. Failin neticeyi öngörüp göremeyeceğine failin nitelikleri göz önünde bulundurularak karar verilir.

Taksirle Adam Öldürmenin Cezası

Taksirle adam öldürme suçunun cezası, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. Taksirle adam öldürme neticesinde “iki veya daha fazla kişi ölmüş” veya “bir kişi ölmüş ve bir veya birden fazla kişi yaralanmışsa” suçun cezası 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

Bilinçli taksirle adam öldürme suçunun cezası ise yukarıdaki maddeye göre belirlenen cezanın 1/3’ten 1/2 oranına kadar arttırılmasıyla tespit edilir.

Taksirle veya Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma Suçunda Görevli Mahkeme

Taksirle adam öldürme suçundan görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Bilinçli taksirle adam öldürme suçunda da görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde dava görülecektir.

Taksirle adam öldürme suçuna ilişkin en az bir ölüm ile birlikte bir yaralanma ya da birden fazla ölüme neden olması halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Trafik Kazası ile Taksirle İnsan Öldürme

Taksirle insan öldürme suçunun en çok görüldüğü durumlar trafik kazası ile ölüme sebebiyet verilen durumlardır. Kişi, trafik kazasının meydana gelmesinde ve herhalde kişi ya da kişilerin ölümüne sebep olması durumunda kusuru oranında cezalandırılacaktır. Kusur tespitini hakimin başvurduğu bilirkişiler tespit eder. Bilirkişi olayın özelliklerini (hız sınır aşılmış mı, sürücü alkollü müymüş, trafik levhaları dikkate alınmış mı vs.) inceleyerek bir bilirkişi raporu hazırlayacaktır.

Bilirkişi olayın meydana gelmesinde asıl kusurun faile ait olduğunu tespit ederse, fail ‘asli kusurlu’ sayılır. Asli kusurlu sayılırsa alt sınırdan daha yukarıda bir ceza alacaktır. Bilirkişi kazanın meydana gelmesinde failin hareketleriyle beraber başka faktörlerin de kazanın olması için etkili olduğunu tespit ederse, fail ‘tali kusurlu’ sayılacaktır. Tali kusurlu sayılması durumunda kişi alt sınıra daha yakın bir ceza alacaktır.

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU YARGITAY KARARLARI

İş kazası sonucu taksirle öldürme

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Hakkında takipsizlik kararı verilen Onur Vana isimli fabrikanın sahibi olan … tarafından, inşaatı yeni tamamlanmış olan fabrikanın temizlik işinin 01.04.2014 tarihli hizmet sözleşmesi ile sanığın sahibi olduğu … temizlik şirketine verildiği, sözleşmenin 3.3. maddesine göre, temizlik işi yapılırken meydana gelen her türlü zarardan taşeron firmanın sorumlu olduğu hükmüne yer verildiği, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanığın kızı olan sanık … ’in, temizlik firmasının tüm işlerini yürüten firma yetkilisi olarak görev yaptığı, olay günü temizlik firmasında çalışan ölen …’ın yer yıkama makinesi ile fabrikanın temizliğini yaptığı, fabrikanın yerden 2.5 metre yüksekliğindeki camlarının ise camların önüne kurulan iskelelere çıkmak suretiyle … tarafından silindiği, Fatih’in işinin çıkması üzerine silinmeyen camları silmek için ölen …’ın zeminden 2,5 metre yükseklikte bulunan tuvalet camını, tuvaletin üzerinde bulunan iskeleye çıkarak sildiği sırada düşmesi sonucu meydana gelen olayda; işveren tarafından işçilerin yüksekten düşmesini önleyecek ve engelleyecek, düşmeyi önleyecek platform, güvenlik ağları vb. Koruma tedbirlerinin alınmadığı,iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekli iş organizasyonunun sağlanmadığı, kontrol ve denetimin yapılmadığı, işçilere yüksekte çalışma konusunda eğitim ve kişisel koruyucu malzemelerin verilmemesi nedeni ile sanığın asli derecede kusurlu olduğu yönündeki soruşturma aşamasında alınan 08/10/2014 tarihli bilirkişi raporu ile kovuşturma aşamasında alınan 09.07.2015 tarihli bilirkişi heyet raporunun, tüm dosya içeriğine ve oluşa uygun olduğu anlaşılmakla, mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmemiştir. ( Yargıtay 12. Ceza Dairesi Karar No: 2021/9031)

Ziyaretçi Yorumları - 6 Yorum
 1. Emre dedi ki:

  Taksirle öldürmenin cezası nedir? Teşekkürler

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Taksirle adam öldürme suçunun cezası iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Ancak fail, bir fiil ile birden fazla kişinin ölümüne ya da bir ya da birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülecektir.

 2. okan dedi ki:

  arkadaşım trafik kazasında bilmeden birinin ölümüne sebep oldu. ne kadar ceza alır?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Vuran şahıs alkollü ise bilinçli taksirle öldürme fiili gereği 3 yıl üzeri yargılaması bulunmaktadır. Alkol yok ise bilinçsiz taksirle ve kusur durumuna göre ortalama 1 yılla yargılanmaktadır.

   1. Alper dedi ki:

    Taksirle adam öldürmekten iki yıl 1 ay ceza aldım yaptırımı ne olur bu arada süresi devam ediyor daha

    1. alpserhukuk dedi ki:

     yargı paketini kapsayan bir suç tarihi var ise direk açık cezaevinden tahliye olacak ve denetime tabi olacaksınız. Aksi durumda 1 ay kapalı da toplamda ise 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olacaksınız.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara