Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

ZİMMET SUÇU VE CEZASI

07.11.2023
451
ZİMMET SUÇU VE CEZASI

Zimmet suçu, kamu görevlisi olan şahsın görevi nedeniyle zilyetliği kendisine verilmiş olan veya gözetimiyle sorumlu olduğu mallar üzerinde görev çerçevesine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunması, bu malları kendisinin veya irtibatlı bulunduğu bir başkasının zimmetine geçirmesi olarak tanımlanabilir.

Zimmet suçu, ancak kamu görevlisi (devlet memuru, avukat, bilirkişi vs.) tarafından işlenebilir. Kamu görevlisi olmayan kişiler zimmet suçu sebebiyle değil, koşulları varsa hırsızlık suçu veya güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle yargılanabilirler.

Zimmet Suçunun Şartları

1.Suçun Faili Kamu Görevlisi Olmalıdır

Zimmet suçu, özgü suçtur. Özgü suç; belirli kişiler tarafından işlenebilen suçlar anlamına gelmektedir. Bu sebeple ancak kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Kamu görevlisi ise, TCK m.6/c’de “Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,” olarak tanımlanmıştır. Devlet memurları, cumhurbaşkanı, bilirkişiler, noterler, avukatlar, kamu işçileri, kadrolu veya kadrosuz çalışanlar, üniversite öğretim üyeleri, silahlı kuvvetler mensupları vs. kamu görevlilerine örnek olarak verilebilir.

2.Görevi Nedeniyle Zilyetliği Kendisine Devredilen Mal Üzerinden İşlenebilir

Zimmet suçu, kamu görevlisinin görevi dolayısıyla kendisine koruma ve gözetim yükümlülüğü yüklenmiş taşınır veya taşınmaz mal üzerinden işlenebilir. Kamu görevlisine teslim edilen mal, kendisine görevi dolayısıyla teslim edilmiş olmalıdır. Aksi takdirde suç oluşmaz.

3.Kamu Görevlisi Malı Kendisinin veya Başkasının Zimmetine Geçirmiş Olmalıdır

Kamu görevlisinin mallar üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaşmayan bir surette tasarrufta bulunmuş olması, bu malların mülkiyetini başkasının zimmetine geçirmiş olması şartı aranmaktadır. Suçun oluşabilmesi için, suç konusu malın mutlaka zimmete geçirilmesi gerekir. Zimmete geçirme derken ifade edilmek istenen, suç konusu mal üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunmaktır.

Zimmet Suçunun Cezası

Zimmet suçunun temel şeklinde, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Fakat bu suçun nitelikli şekilde işlenmesi halinde yani zimmet suçunu işlediğini saklamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Zimmet Suçunda Şikâyet Süresi

Bu suç şikâyete bağlı bir suç değildir. Dava zamanaşımı içerisinde soruşturma ve kovuşturmaya geçilmiş olması gerekir.

Zimmet Suçu ve Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, suç nedeniyle meydana gelen zararın giderilmesi halinde uygulanan bir ceza indirimi nedenidir.

Savcılık tarafından suç ile ilgili soruşturma başlatılmadan önce zimmet suçu nedeniyle etkin pişmanlık gösterilerek zimmete geçirilen mal aynen iade edilir veya kamunun uğradığı zarar giderilirse faile verilecek cezanın 2/3’ü indirilir.

Savcılık tarafından soruşturma başlatıldıktan sonra, fakat mahkemede dava açılmadan önce etkin pişmanlık gösterilirse, faile verilecek ceza 1/2 oranında indirilir.

Mahkemede dava açıldıktan sonra ama hüküm verilmeden önce zimmet suçu nedeniyle etkin pişmanlık gerçekleşirse faile verilecek ceza 1/3’ü oranında indirilir.

Zimmet suçu nedeniyle yargılama yapılıp hüküm verildikten sonra zarar giderilse veya zimmete geçirilen mal aynen iade edilse bile etkin pişmanlık hükümleri nedeniyle ceza indirimi yapılamaz.

Zimmet Suçu ve Malın Değerinin Azlığı Nedeniyle Ceza İndirimi

Zimmet suçu, kamu idaresinin güvenirliğine ve devlete karşı işlenen suçlar kategorisinde yer alır. Ancak malvarlığı değerlerine karşı işlenmesi nedeniyle ekonomik suç kategorisinde kabul edilen suçlardandır.

Zimmet suçunun konusu olan malın değerinin azlığı bir ceza indirimi nedenidir. Suçun konusu olan malın değerinin azlığı nedeniyle faile verilecek 1/3 oranından 1/2 oranına kadar ceza indirimi yapılabilir.

Ziyaretçi Yorumları - 8 Yorum
 1. kadriye dedi ki:

  merhaba Zimmet suçunda miktar önemli mi?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Kamu görevlisinin zimmetine geçirdiği malın değerinin az olması durumunda verilecek ceza miktarı indirilecektir. Zimmet suçunda değer azlığı ceza indirim sebebidir. Miktarın azlığı hakimin takdirindedir.

 2. Mert A. dedi ki:

  Zimmet suçu uzlaşma kapsamında mı?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre uzlaşma tabi suçlar belirlenmiştir. Bu suçların dışındaki suçlarda uzlaştırma süreci başlatılmamaktadır. Uzlaşma kapsamında suçlar şunlardır:

   Basit kasten adam yaralama suçu
   Taksirle adam yaralama suçu
   Kasten yaralama suçunun ihmalinin davranışla incelenmesi durumu
   Tehdit suçu
   Konut dokunulmazlığının ihlal edilmesi suçu
   İş ve çalışma hürriyetinin ihlal edilmesi suçu
   Dolandırıcılık suçu
   hırsızlık suçu
   Güveni kötüye kullanma suçu
   Suç eşyasının satın alınması ve satılması suçu
   Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu
   Bankacılık sırrı veya müşteri belgelerinin açıklanması suçu

   Dolayısıyla zimmet suçunda uzlaşma prosedürleri işlemeyecektir. Şikayetten vazgeçme halinde dava kamu davası olarak devam edecektir.

 3. merdan dedi ki:

  Zimmet suçundan ceza aldım bu ceza paraya çevrilir mi? bilgi verir misiniz

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Zimmet suçunun cezası ise beş yıldan on iki yıla kadar ağır hapis cezasıdır. Bu halde zimmet suçunun basit ve nitelikli halinden ceza alan bir kişinin aldığı ceza adli para cezasına çevrilemez.

 4. zeki l. dedi ki:

  merhaba Zimmet suçunun cezası ne kadar?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   Suçun Temel Hali, TCK m.247 de belirtilmiştir. Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Nitelikli Zimmet Halleri TCK m.247’nin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

   Daha Az Cezayı Gerektiren Haller yasada yer almaktadır. Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir şeklinde ve Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir şeklinde düzenlenmiştir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara