Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

5271 sayılı CMK 251  maddesi Basit Yargılama Usulu

08.06.2022
267
5271 sayılı CMK 251  maddesi Basit Yargılama Usulu

5271 sayılı CMK 251  maddesi Basit Yargılama Usulu

Asliye Ceza Mahkemesince, iddianame’nin kabulünden sonra adli para cezasını ve üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulü’nün uygulanmasına karar verilebilir.(EKLENMİŞ CÜMLE RGT:14.07.2021 R.G NO:31541 KANUN NO:7331/23)175 inci madde’nin ikinci fıkrası uyarınca duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama usulü uygulanmaz.

Basit yargılama usulü’nün uygulanmasına karar verildiği takdirde Mahkemece İddianame; sanık, mağdur ve şikayetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenir. Tebligat’ta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belirtilir. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilir.

Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra, Mahkemece duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısı’nın görüşü alınmaksızın, Türk Ceza Kanunu’nun 61 inci maddesi dikkate alınmak suretiyle,223 üncü maddede belirtilen kararlardan birine hükmedilebilir. Mahkûmiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza ¼ oranında indirilir.

Mahkemece, koşulları bulunması halinde; kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya hapis cezası ertelenebilir ya da uygulanmasına sanık tarafından yazılı olarak karşı çıkılmaması kaydıyla hükmün açıklanması’nın geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükümde itiraz usulü ile itirazın sonuçları belirtilir.

Mahkemece gerekli görülmesi halinde, bu madde uyarınca hüküm verilinceye kadar her aşamada duruşma açmak suretiyle genel hükümler uyarınca yargılamaya devam edilebilir.

Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya da talebe bağlı olan suçlar hakkında uygulanmaz.

Basit yargılama usulü, bu kapsama giren bir suçun, kapsama girmeyen başka bir suçla birlikte işlenmiş olması halinde uygulanmaz.

BASİT YARGILAMA USULÜNDE İTİRAZ:(5271 SAYILI CMK 252.MADDESİ)

5271 sayılı CMK 251.madde uyarınca verilen hükümlere karşı itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen hükümler kesinleşir. İtiraz üzerine hükmü veren Mahkemece duruşma açılır ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunur. Taraflar gelmese bile duruşma yapılır ve yokluklarında 223 üncü madde uyarınca hüküm verilebilir. Taraflara gönderilecek davetiyede bu husus yazılır. Duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde duruşma yapılmaz ve itiraz edilmemiş sayılır.

5271 sayılı CMK 251.madde uyarınca, Mahkeme, ikinci fıkra uyarınca hüküm verirken,251 inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı değildir.

Ancak, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde 251 inci madde’nin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan indirim korunur.

5271 sayılı CMK 251.madde uyarınca İtiraz üzerine verilen hükmün sanık lehine olması halinde, bu hususların itiraz etmemiş olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da itiraz etmiş gibi verilen kararlardan yararlanır.

5271 sayılı CMK 251.madde uyarınca, ikinci fıkra uyarınca verilen hükümlere karşı genel hükümlere göre kanun yoluna başvurulabilir.

5271 sayılı CMK 251.madde uyarınca, birinci fıkradaki itirazın, süresinde yapılmadığı veya kanun yoluna başvuru hakkı bulunmayan tarafından yapıldığı Mahkemesince değerlendirildiğinde dosya,268 inci madde’nin ikinci fıkrası uyarınca itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderilir. Mercii bu sebepler yönünden incelemesini yapar ve kararını gereği için Mahkemesine gönderir.

Basit yargılama usulü’nün uygulandığı suçlar;

Terk suçu(TCK 97/1.maddesi)

Yardım veya bildirim yükümlülüğü’nün yerine getirilmemesi(TCK m. 98/1.maddesi)

Cinsel taciz suçu(TCK 105/1.maddesi;çocuğa karşı cinsel taciz suçu hariç)

Tehdit suçu(TCK 106/1.maddesi)

Konut dokunulmazlığı’nın ihlali suçu(TCK 116/1-2.maddesi)

İş ve çalışma hürriyeti’nin ihlali suçu(TCK 117/1.maddesi)

Sendikal hakların kullanılması’nın engellenmesi suçu(TCK m.118/1.maddesi)

Haberleşmenin engellenmesi suçu (TCK 124/1.maddesi)

Hakaret suçu(TCK m.125/1.maddesi)

Kişinin hatırasına hakaret suçu (TCK m.130.maddesi)

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu (TCK 133/2. maddesi)

Verileri yok etmeme suçu(T.C.K 138/1.maddesi)

İbadethane ve mezarlıklara zarar verme suçu (T.C.K 153/2.maddesi)

Güveni kötüye kullanma suçu (T.C.K 155/1.maddesi)

Bedelsiz senedi kullanma suçu (TCK 156.maddesi)

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu(TCK 160. maddesi)

Taksirli iflas suçu (TCK m.162.maddesi)

Karşılıksız yararlanma suçu (TCK m.163/1-2.maddesi)

Bilgi vermeme suçu (TCK m.166.maddesi),

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu(TCK m. 170/2.maddesi)

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçu (TCK m. 171.maddesi)

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali suçu(TCK m.175 maddesi)

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu(TCK 176.maddesi)

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu (TCK 177.maddesi)

İşaret ve engel koymama suçu (TCK 178.maddesi)

Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçu(TCK 179/2-3.maddesi)

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçu (TCK 180.maddesi)

Çevrenin kasten kirletilmesi suçu (TCK 181/1.maddesi)

Çevrenin taksirle kirletilmesi suçu (TCK 182/1.maddesi)

Gürültüye neden olma suçu (TCK 183.maddesi)

Zehirli madde imal ve ticareti suçu (TCK 193.maddesi)

Sağlık için tehlikeli madde temini suçu (TCK 194.maddesi)

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu(TCK 195.maddesi)

Usulsüz ölü gömülmesi suçu (TCK 196.maddesi)

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu(TCK 206.maddesi)

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (TCK 209.maddesi)

Suçu ve suçluyu övme suçu (TCK maddesi)

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu(TCK 216/2-3.maddesi)

Kanunlara uymamaya tahrik suçu (TCK 217.maddesi)

Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu(TCK 219.maddesi)

Hayasızca hareketler suçu (TCK 225.maddesi)

Müstehcenlik suçu (TCK 226/1.maddesi)

Birden çok evlilik, hileli evlenme,dinsel tören suçu(TCK 230.maddesi)

Kötü muamele suçu (TCK 232.maddesi)

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu(TCK 233.maddesi)

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu(TCK 234.maddesi)

Fiyatları etkileme suçu(TCK 237.maddesi)

Mal veya hizmet satımından kaçınma suçu(TCK maddesi)

Bilişim sistemine girme suçu(TCK 243/1-2-3.maddesi)

Görevi kötüye kullanma suçu(TCK 257.maddesi)

Kamu görevlisi’nin ticareti suçu(TCK maddesi)

Kamu görevi’nin terki veya yapılmaması suçu(TCK 260.maddesi)

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçu(TCK 261.maddesi)

Kamu görevi’nin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu(TCK 262.maddesi)

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçu(TCK 264.maddesi)

Suç üstlenme suçu(TCK 270.maddesi)

Yalan tanıklık suçu(TCK 272/1.maddesi)

Suçu bildirmeme suçu(TCK 278.maddesi)

Kamu görevlisi’nin suçu bildirmemesi suçu(TCK 279.maddesi)

Sağlık mesleği mensupları’nın suçu bildirmemesi suçu(TCK 280.maddesi)

Tutuklu,hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçu(TCK 284.maddesi)

Ses veya görüntülerin kayda alınması suçu(TCK 286.maddesi)

Genital muayene suçu(TCK 287.maddesi)

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu(TCK 288.maddesi)

Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu(TCK maddesi)

Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması suçu(TCK 290.maddesi)

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme suçu(TCK 291.maddesi)

Hükümlü veya tutuklu’nun kaçması suçu(TCK 292/1.maddesi)

Muhafızın görevini kötüye kullanması suçu(TCK 295.maddesi)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara